Strateji

İstanbul’a yakınlığı hem avantaj hem de dezavantaj olan Kocaeli, sahip olduğu doğal özellikleriyle, keşfedilmemiş bir güzellikte. ‘Gizli Kalmış Cevher’ tanımlaması aslında tam olarak da bu şehir için söylenebilecek tanımlardan biri. Kocaeli, coğrafi konumu ile doğanın güzelliklerini ve şehir hayatını bir arada sunan çok özel bir kent.

Güçlü sanayisi ile gurur duyan Kocaeli, doğası henüz keşfedilmediği için bir sanayi şehri olarak algılansa da, şehrin yarısından fazlasını kaplayan ormanlarında endemik bitkilerden, yaban hayatına doğanın her türlü güzelliğine şahitlik etmek mümkün. 2500 km işaretli yürüyüş rotası ile Türkiye’nin en uzun doğa turizmi parkuru doğaseverlere farklı doğal koşullarda alternatif aktiviteler sunuyor.

Anketlerde ortaya çıkan sonuç ise, %70’den fazla katılımcının Kocaeli ile özdeşleşleştirdiği ‘sanayi’ algısının, turizm potansiyelini negatif olarak etkilemiş olmasıdır. Doğa severleri ağırlayan bu zengin topraklarda zirvelerinde kayak yapılırken, sahillerinde sörf yapanları görmek mümkündür. Yeşil ve mavinin bir araya geldiği gizli cennet Kocaeli’nin, bilinmeyen güzelliklerini sergilemek ve insanların bu gerçeği görmesini sağlamak da, stratejiyi oluştururken sahip olunan en önemli motivasyonlardan biriydi.

Kocaeli’nin bütünleşik bir yönetim modeli ile Türkiye’de örnek bir destinasyon haline getirilmesi ve etkili bir sistematikle doğru kitlelere tanıtılarak olumlu algı ile turizmden aldığı payın artırılması amacıyla çalışmalara başlandı. Kocaeli için bir master plan ve görsel kimlik hazırlanması, sürdürülebilir bir yönetişim mekanizması kurulması, sektör için yol haritası oluşturulması projenin temel amaçları arasındaydı.

Kocaeli şehir markalaşması serüveni, turizm ve tanıtıma yönelik yapılmış geçmiş dönem ve mevcut çalışmaların incelenmesini ve derlenmesini kapsayan süreçle başladı, Şehre ve şehre ait öne çıkan değerlere yönelik yapılan araştırmalar ve akademik çalışmalar ile önemli yazılı kaynakların incelenmesi ile devam etti. Kocaeli turizmini ilgilendirecek uluslararası, ulusal ve bölgesel plan ve politikalar değerlendirildi ve elde edilen istatistiki verinin yorumlanması sağlandı.

Kocaeli için doğru mesaj ve kimlik çerçevesini oluşturmak adına Kocaeli halkı, yurt geneli ve yabancı turistlere yönelik kapsamlı bir algı ve beklenti araştırması yürütüldü. Algı araştırması ile tespit edilen hususlar; ildeki karar vericiler, kanaat önderleri, turizm profesyonelleri ile yapılan birebir görüşmelerle detaylandırıldı ve yapılan çalıştayla birlikte paydaşların değerlendirmeleri ile şekillendirildi.

Sözel Kimlik

Kocaeli sözel kimliğini oluştururken, proje kapsamında hazırlanan Kocaeli değerler haritası bizi yönlendiren en önemli kaynaklardan biri oldu. Paydaşlar, Kocaeli’de yaşayan halk, Türk ve yabancı turistlerle yapılan görüşmeler, Kocaeli’nin gizli kalmış güzelliklerini geniş bir çerçeveden görmemizi sağladı.

Yapılan çalışmalar ile Kocaeli’nin sanayi kenti algısının yanında ormanıyla, doğa parkurlarıyla, adrenalin sporlarına imkan tanıyan coğrafi özellikleriyle keşfedilmeyi bekleyen bir doğa turizmi noktası olduğu ortaya çıktı. İstanbul’a yakınlığına rağmen az bilinen bakir birçok alanı keşfedilmeyi bekliyordu.

Bu doğrultuda, değerler haritasının parçalarını birleştirmeye başladığımızda, kişilerin mevcut algılarındaki değil, gerçekte var olanları onlara gösterilmesi gerektiği stratejinin temelini oluşturdu.

Kocaeli sözel kimliğini oluştur ‘görmek’ fiili üzerinden yola çıkarak, “görmek inanmaktır” kalıbından hareketle, “Gözlerinize İnanacaksınız” kampanya sloganı bulundu.

Bu ana slogana ek hedef kitle olarak belirlenen Yerel Turistler, Ortadoğulular, Avrupalılar için alt söylemler yaratıldı.